Dansk Lyd i nyt samarbejde med InnovationsAgenterne

Dansk Lyd og InnovationsAgenterne har indgået et nyt, tæt samarbejde, som har til hensigt at tilbyde Dansk Lyds medlemsvirksomheder et unikt tilbud om et fælles Innovationstjek.

Et Innovationstjek er et gratis tilbud, der giver din virksomhed:

  • Et uvildigt overblik over forretningen og udviklingsmuligheder
  • Et uvildigt overblik over muligheder for støtte og inspiration til udvikling
  • Identificering af teknologidrevne udviklingsindsatser
  • Mulighed for sparring med henblik på at styrke innovationskompetencen i din virksomheds ledelse
  • Teknologisk inspiration på strategisk innovativt niveau

Resultatet af Innovationstjekket er en handleplan, som giver din virksomhed:

  • Prioritering af identificerede udviklingsindsatser
  • Screening af og henvisning til mulige og relevante samarbejdspartnere
  • Afdækning af tilskudsmuligheder, støtteordninger samt adgang til innovationssystemet i DK og EU
  • Adgang til matchmaking i form af kontakt til relevante eksperter fra vidensinstitutioner, universiteter, innovationsnetværk, væksthuse, lokal erhvervsservice, brancheforeninger mv.
  • InnovationsAgenterne er en fælles ordning, der består af et korps af ca. 40 erfarne virksomhedsrådgivere fra Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. I perioden 2010-2014 har InnovationsAgenterne udført 2.284 såkaldte Innovationstjek, og blandt virksomhederne er kundetilfredsheden høj. I 2014 var 87% af brugerne tilfredse/meget tilfredse, og 83% af brugerne anbefalede andre virksomheder at få et Innovationstjek.

Senior konsulent og InnovationsAgent ved DELTA, Kai Ormstrup Jensen udtaler:
”DELTA’s innovationsagenter er glade for at have etableret dette tætte samarbejde med Dansk Lyd. Med samarbejdet forventer vi, at virksomhederne vil opleve et mere sammenhængende system. Konkret vil vi gennem samarbejdet fokusere på at afdække og etablere fælles projekter, som understøtter de udfordringer som Dansk Lyds medlemsvirksomheder står over for.”

Er du interesseret i at få lavet et Innovationstjek? Så skriv til info@danishsound.org  

Læs mere om InnovationsAgenterne og Innovationstjekket her: http://www.innovationstjek.dk/

tweet: