Guides to innovation, investment, growth, internationalization and export

Most links are in Danish.

INNO-OVERBLIK.DK - "SINGLE POINT OF ENTRY" TO THE DANISH BUSINESS SUPPORT AND INNOVATION SYSTEM

Innovation & investering

Innovationstjek.dk - Et InnovationsTjek er et gratis tilbud til små og mellemstore virksomheder om teknologisk vejledning og behovsafdækning. Danish Sound har indgået et samarbejde med InnovationsAgenterne, hvor de sammen tilbyder danske lydvirksomheder et InnovationsTjek.

Indgang til innovation - Dansk Erhvervs oversigt over alle innovationsordninger, netværk og platforme på samme hjemmeside.

ErhvervsPhD Matchmaking mellem virksomheder og studerende samt erfaringsudveksling på LinkedIn.

Netmatch.dk - Samlede platform for Danmarks innovationsnetværk.

Innovationsmiljøerne - Innovationsmiljøerne investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder. I alt kan innovationsmiljøerne indskyde op til 6 millioner kroner per virksomhed. Indskuddet sker i form af lån eller ejerkapital. Der er altså ikke tale om tilskud, men om en investering i den tidligste, risikofyldte fase af en virksomheds liv, hvor andre investorer ofte holder sig tilbage.

Vækst & forretningsudvikling

Guide til startup funding i Danmark - Entreprenøren Nicolai Højer Nielsen har lavet en fin liste over funding muligheder for startups i Danmark.

Guide til vækst - Vækstguiden.dk giver et samlet overblik over alle offentlige tilbud, der skaber vækst og udvikling i virksomheder.

Amino Mødestedet for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende.

Startvækst - Startvækst er stedet for viden og værktøj til iværksættere og virksomheder i vækst

CONNECT Denmark - CONNECT Denmark er en uafhængig, privat non-profit organisation, der yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale

IPR-pakken | Patent- og Varemærkestyrelsen - Med IPR-pakken får du vejledning i håndtering af IPR såsom patenter, varemærker, designregistreringer m.m. i hele innovationsprocessen - lige fra udvikling og beskyttelse af dine idéer til udnyttelse og håndhævelse af dine rettigheder.

DVCA - Danish Venture Capital and Private Equity Association - Søgefunktion iblandt kapital– og venturefonde samt business angels.

Accelerace - Scandinavia's leading accelerator and among the Top 10 best accelerator programs and investors in Europe.

MEDIA Desk Danmark -  joint venture organisation, som er oprettet via et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut og EU Kommissionens direktorat for uddannelse og kultur. Organisationen rådgiver om støtte, finansiering og efteruddannelse til den audiovisuelle branche via Media programmet.

Markedsmodningsfonden - Hjælper med at få virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger. Organisationen giver bl.a. virksomheder tilskud til test, tilpasning af nye produkter og kan stille økonomisk garanti som giver køberen tryghed.

Internationalisering & eksport

i-Facilitator - i-Facilitator er en service til aktører på erhvervsfremmeområdet, som ønsker at tiltrække mere EU finansiering og videnbaseret innovation til lokale virksomheder. Region Midtjylland. Region Hovedstaden.

EuroCenter - Hos EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation arbejder vi for at hjælpe dig med at søge finansiering fra Horizon 2020, og vi rådgiver dig under hele fasen fra idéudvikling over ansøgning til gennemførelse af dit Horizon 2020-projekt.

Enterprise Europe Network - Danske SMV'ers genvej til EU og det europæiske marked.

Eksportrådet - The Trade Council - Eksportrådet tilbyder små og store virksomheder hjælp til eksport og udvidelse af aktiviteterne på verdens markeder samt analyser og informationer om verdens markeder

Økonomisk sikkerhed ved eksport - På Startvækst kan du læse om bl.a. betalingsbetingelser, kommission, international inkasso og debitorforsikring.

Ideal-ist - Ideal-ist addresses ICT companies and research organisations worldwide wishing to find project partners for a participation in the Seventh Framework Programme (FP7)