Nyt initiativ inden for støjbekæmpelse i bymiljøer

Danish Sound har netop indgået en samarbejdsaftale med Vallensbæk Kommune om LAUST projektet. I den anledning har vi bedt Bjørn Borup, IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune skrive et par ord om LAUST initiativet og det nye samarbejde:

I takt med at fremtidens byer vokser, bliver støjgener og støjproblematikker et mere og mere aktuelt emne både nationalt og internationalt. Vallensbæk Kommune vil gerne være national og international frontrunner, når det drejer sig om smarte løsninger til at bekæmpe moderne byers støjbelastninger. Kommunen har derfor sammen med Gate21 og andre kommuner sat sig i spidsen for at skabe et Living Lab, som vi kalder LAUST - Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse, hvor nye støjbekæmpelses-løsninger kan afprøves og testes, og hvor viden om de gode løsninger kan deles med andre kommuner, andre byer og institutioner.  

Som en vigtig del af udviklingen af LAUST har Vallensbæk Kommune indgået strategisk partnerskab med DTU og Danish Sound. Et samarbejde vi er glade for og forventer os meget af. Samarbejdet med Danish Sound skaber muligheder for at knytte vigtige relationer til de forskningsmiljøer og leverandører, der har viden og kompetencer til at skabe de rigtigt gode og intelligente løsninger, der kan anvendes i fremtidens byer. Vores vision er, at vi med LAUST får skabt et nationalt og internationalt udstillingsvindue, hvor samarbejdspartnere og leverandører kan opsamle viden og vise nye smarte støjbekæmpelsesløsninger til gavn for fremtidens byer og som samtidig vil skabe vækst og innovationsmuligheder til gavn for leverandørerne i den danske lydbranche.   


Vi vil løbende orientere om LAUST projektet og relevante tiltag inden for dette område, så husk at følge med i nyhedsbrevet. 

tweet: